Planera för hållbar fred

Den säkerhetspolitiska debatten kretsar ofta kring detaljer: Försvarsmaktens rekrytering och materiel, försvarsbudgetens storlek eller turerna i anslutning till försvarsbesluten. Bakom allt detta finns frågorna om hur fred och säkerhet skapas och upprätthålls, och vilken roll Sverige ska spela i världen. Här argumenterar Svenska Freds ordförande Anna Ek för ett ökat fokus på nedrustning, avspänning och fredsbyggande.

Kommentera