Politik som vapen

Även under Sovjetunionens tid fanns vilja och möjligheter att tränga bakom misstro och fiendebilder. Med utgångspunkt i material från nyckelpersoner på båda sidor av järnridån visar Pierre Schori hur principerna om en förtroendeskapande ”Ostpolitik” och gemensam säkerhet skulle kunna bidra till en alleuropeisk fredsordning, innefattande Ryssland.

Kommentera