Ska Sverige vara värdland för Nato?

Det är ingen hemlighet att den svenska Försvarsmakten genom en rad små (och ibland större) steg har närmat sig militäralliansen Nato. Det senaste av dessa närmanden är det så kallade Värdlandsavtalet. Lars Ingelstam, biträdande chefredaktör för Mänsklig Säkerhet, redogör i den här artikeln för avtalet, och ställer sig kritisk både till handläggningen och innebörden av detta avtal.
Klicka här för att läsa hela artikeln. 

Kommentera