Relationen mellan USA och Nato

USAs förhållande till Nato är just nu minst sagt svajigt. Sedan Donald Trump blev president har frågan om ett Natomedlemskap är värt det varit het och mr. President själv har uttryckt sina åsikter om Nato med ordet ”obsolete” vilket översätts till förlegat. Trump har också uttryckt sitt missnöje med Nato genom att kritisera den europeiska sidan av atlanten. Han menar att Europa inte betalar tillräckligt och inte heller deltar så mycket som de borde i kampen mot terrorism.

En annan ledare som är tveksam till Nato är Storbritanniens Premiärminister Teresa May. Hennes åsikt handlar i huvudsak om att Nato måste omformuleras men inte att Storbritannien ska dra sig ur organisationen då den är viktig inför det förändrade säkerhetsläget i Europa.

May och republikanernas parti har talats vid under en resa till Pennsylvania som May genomförde. Hon delar Trumps åsikter och vill gärna jobba tillsammans för att göra Nato bättre och mer relevant.

Den stora frågan angående anslag

Flygplan över militärer som står med vapen. De är rustade för krig!

USA hotar alltså med att minska sitt stöd till Nato om inte de europeiska medlemsländerna betalar sin del, detta kan få konsekvenser för hela Nato som organisation då USA är det medlemsland som satsat överlägset mest pengar på Nato. Över 75% av Natos militära styrka finns i just USA och för att Nato ska kunna fortsätta upprätthålla säkerheten så är det viktigt att denna ej går förlorad.

Om USA skulle helt dra sig ur Nato (vilket är ganska osannolikt) så skulle även Natos grund rubbas. Nato bildades just för att fungera som en länk mellan USA och Europa, där av namnet North Atlantic Treaty Organization, och om inte det största landet i Nordamerika finns med så förstörs Natos grundbudskap till viss del, även om Kanada fortfarande är med.

Vad detta skulle få för konsekvenser är oklart, men det skulle potentiellt kunna utgöra ett hot mot Europa om USA inte fortsatt stod på dess sida, även om ett Nato utan USA är högt osannolikt. Därför krävs en utredning om huruvida Nato är något av intresse för Sverige.