Fördelar och nackdelar med Nato

Borde Sverige gå med i Nato eller inte? Detta är en fråga som varit i hetluften länge. Att vara med i Nato, eller Nordatlantiska fördragsorganisationen som det egentligen heter, innebär nämligen både en del för- och nackdelar. Ett medlemskap i denna fördragsorganisation, som bildades redan år 1951, innebär att medlemsstaterna alltid försvarar varandra vid ett eventuellt krig eller i samband med andra angrepp. Det låter såklart positivt, men att vara med i Nato kan även innebära en del nackdelar. Så vad är egentligen fördelarna och nackdelarna med Nato? Det ska vi titta närmare på i denna artikel. Vi börjar med att titta närmare på vilka fördelar som ett medlemskap i Nato kan innebära för ett land. Eftersom det kan skilja sig mellan länder använder vi Sverige som exempel.

En av de huvudsakliga fördelarna med ett svenskt medlemskap i Nato är att vi skulle få världens största militärkraft bakom oss vid en eventuell konflikt. Sveriges försvarsmakt är långt ifrån den bästa och med tanke på hur lite pengar som regeringen lägger på detta område kommer Sverige inte att stå emot en attack över huvud taget. Skulle det utbryta krig skulle det helt enkelt vara upp till övriga länder som vill stötta oss. Ett motargument till detta är dock att Sverige redan är medlem i EU, där samtliga medlemsstater är skyldiga att hjälpa varandra vid en attack. Dessutom menar USA:s president Donald Trump att det inte alls är säkert att de skulle försvara en Nato-medlem, så någon hundraprocentig garanti finns inte.

Skydd mot Ryssland

Något annat som kan anses vara en fördel med ett Nato-medlemskap är skydd mot Ryssland, som beter sig allt mer aggressivt när det kommer till att skapa nya territorier. Visste du att Ryssland är det enda landet som sedan andra världskriget tagit över ett lands område (Krim, Ukraina) med våld? Landet styr även över vissa delar i Georgien. Det är såklart ett stort hot för oss som ligger väldigt nära den ryska gränsen. Dock avskräcks Ryssland av länder som är medlemmar i Nato, vilket därmed kan vara till Sveriges fördel. Samtidigt undrar man varför Ryssland skulle vara intresserade av att attackera Sverige, då det främst är före-detta sovjetstater landet betett sig hotfullt mot tidigare.

Inget hot mot Sverige – varför Nato?

Att någon skulle attackera Sverige är högst osannolikt. Det finns inget hot mot vårt avlånga land och därför finns det egentligen ingen anledning till att bli medlemmar i Nato. Inte nog med att det skulle vara mycket dyrt, vi skulle även förlora vår alliansfrihet som hållit svensk mark helt fri ifrån krig i över 200 år. Dessutom har Sverige redan ett bra skydd genom medlemskapet i EU. Samtliga medlemsstater i EU har sedan år 2007 en skyldighet att hjälpa varandra om det skulle bryta ut krig eller om ett land skulle bli attackerat. Det finns helt enkelt ingen anledning för oss att bli medlemmar, när vi redan har en form av försäkring via Europeiska Unionen.

Försvara andra länder

En annan stor nackdel är att Sverige kan bli tvungna att strida för andra. Hela poängen med Nato är att man ska se efter och stötta varandra vid eventuella attacker, och enligt Artikel 5 innebär en attack mot en Nato-medlem en attack mot samtliga medlemmar. Därmed har alla länder skyldighet att delta i krig trots att regeringen och riksdagen är emot detta. Visst bestämmer varje land själva vad man vill bidra med, men alla måste delta för att skydda den angripna medlemmen på något vis. Sist men inte minst kan ett medlemskap i Nato få Ryssland att känna sig ännu mer omringade och provocerade av Sverige, vilket därmed kan trigga Ryssland till att vidta åtgärder.

Sammanfattning

Det finns både för- och nackdelar med att vara med i Nato, men som du säkert märkt är nackdelarna något fler än fördelarna. Även om ett Nato-medlemskap skulle innebära extra trygghet för Sverige, så kommer det även betyda höga kostnader och en viss risk. Det finns dessutom ingen egentligen anledning för Sverige att gå med i Nato eftersom vi får i princip samma skydd genom EU. Sist men inte minst finns det inget hot mot Sverige och tack vare alliansfriheten har vi lyckats hålla vårt land fritt ifrån krig i över 200 år. Det finns inga givna svar och åsikterna är delade, men att vi ska gå med i Nato ser inte ut att hända någon gång snart.

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *