Historiskt betydelsefulla personer i Nato

North Atlantic Treaty Organization, som vanligtvis förkortas Nato, är en försvarsallians som bildades efter andra världskrigets slut. År 1949 undertecknades det Nordatlantiska fördraget, som utgör grunden för Natos samarbete, av de tolv ursprungliga medlemsstaterna. År 1951 grundades själva organisationen vars huvudsyfte var att skydda medlemsstaterna från yttre attacker. Natos uppgifter har förändrats och utvecklats genom åren. Till en början var Nato mestadels en politisk allians där medlemsstaterna lovade att skydda varandra. Det var först Koreakriget och framför allt det Kalla kriget med hotet från Sovjetunionen, som gjorde att försvarsstrukturen byggdes upp med militära medel. Efter Sovjetunionens fall omdefinierades Natos uppgifter till en viss del. Här nedan följer en beskrivning av några nyckelpersoner i Natos historia, från grundandet år 1949 till idag.

USA:s dåvarande president Harry S. Truman är en av de viktigaste personerna i Natos historia eftersom han hade stort inflytande över utformningen av Nordatlantiska fördraget, som utgör grunden för samarbetet. Fördraget undertecknades av samtliga medlemsstater hos presidenten i Washington DC. Två andra personer som haft mycket stor betydelse av utformningen av Nato är dess första överbefälhavare Dwight D. Eisenhower samt dess första generalsekreterare Hastings Ismay. Frankrikes dåvarande president Charles de Gaulle hade också stort inflytande då Frankrike, under hans ledarskap, var den första nation som drog sig ur Nato. Detta fick stora konsekvenser och ledde bland annat till att huvudkontoret flyttades till Bryssel. Den nuvarande generalsekreteraren, norska Jens Stoltenberg, är en viktig person för Natos framtid samt för hur nya sorters hot och attacker ska hanteras.

President Harry S. Truman

USA:s dåvarande president Harry S. Truman, var en mycket betydelsefull person för Natos bildande. Den 4 april 1949 i Washington DC undertecknades det Nordatlantiska fördraget av de tolv ursprungliga medlemsstaterna, varav USA var en av dessa. Det Nordatlantiska fördraget, som även kallas för Washingtonfördraget eller Atlantpakten, utgjorde en mycket viktig del av efterkrigstidens förhandlingar. Fördraget definierar en självförsvarsklausul där medlemsstaterna skyddar varandra vid en yttre attack, då främst med Sovjetunionen i åtanke. Denna försvarsklausul behövdes dock aldrig åberopas under Kalla kriget, men det skapade en stabilitet i Västvärlden. President Truman var en nyckelperson i utformningen av fördraget. Under ceremonin vid underteckningen av avtalet höll president Truman ett tal där han kallade fördraget för “en sköld mot attacker och rädslan för attacker”.

Dwight D. Eisenhower och Hastings Ismay

Dwight D. Eisenhower och Hastings Ismay är två andra nyckelpersoner i Natos historia. Den amerikanska generalen Dwight D. Eisenhower utsågs till den första överbefälhavaren för Nato 1950–1952. Eisenhower var en mycket skicklig militär och erhöll titeln femstjärnig general. Som den första överbefälhavaren hade han stort inflytandet över Natos militära strategi och utformning. År 1952 lämnade han Nato för att ge sig in politiken och blev sedan USA:s president år 1953–1961. Den brittiska generalen Ismay utsågs till Natos förste generalsekreterare 1952–1957 samt vice ordförande för det Nordatlantiska rådet. Innan Ismay utsågs till Natos generalsekreterare var han Winston Churchills militära strateg under andra världskriget. Som generalsekreterare hade Ismay stort inflytande och yttrade det berömda citatet att Natos mål var att ”hålla ryssarna ute, amerikanerna inne och tyskarna nere”.

President Charles de Gaulle

En annan viktig person i Natos historia var Frankrikes president Charles de Gaulle. De Gaulle var president mellan 1959 och 1969. Det som gör honom till en person för Natos historia är att han 1966 beslutade att Frankrike skulle dra sig ur Nato. Detta var sensationellt och hade stor betydelse för Natos politiska och militära position eftersom Frankrike dels var ett av de tolv ursprungliga medlemsstaterna, men även en ekonomisk och politiks stormakt. President de Gaulle menade att Frankrike inte skulle vara militärt beroende av andra länder för landets säkerhet. För att skapa nationellt oberoende drog sig Frankrike ur militäralliansen vilket ledde till att Natos huvudkontor flyttades från Paris till Bryssel. Det skulle dröja ända tills år 1993 innan Frankrike gick med i Nato igen.

Jens Stoltenberg

Det finns många generalsekreterare och överbefälhavare som haft stor betydelse för Natos historia. Norska Jens Stoltenberg är den nuvarande generalsekreteraren för Nato och det som gör honom till en viktig person för Natos historia och utveckling är att Nato under hans ledarskap står inför nya typer av hot och attacker som måste hanteras. Hoten idag ser annorlunda ut än de gjorde under Kalla kriget. Stoltenberg, som varit generalsekreterare sedan oktober 2014, har tagit dessa hot på allvar och presenterat en agenda hur dessa ska hanteras. Dessa hot inkluderar bland annat cyberattacker, miljö, energi, trafficking, massförstörelsevapen och terrorism. Stoltenberg spelar även en mycket viktig roll för att lösa sprickan som uppstått inom Nato mellan USA och Europa.

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *