Natos roll i konfliktländer

Natos ursprungliga syfte var att försvara sina medlemmar, doktrinen var att ett angrepp på en av dess medlemmar skulle ses som ett angrepp på dem alla. Nato kom till kort efter andra världskrigets slut och detta var en era när väst fruktade att Sovjet skulle invadera Västeuropa. Natos outtalade syfte var att hålla Sovjet utanför Västeuropa, att se till att Tyskland höll sig på mattan och Nato var också ett medel att bibehålla en amerikansk militär närvaro i Västeuropa. Inledningsvis var Nato främst en samarbetsorganisation men med tiden fick Nato också militär kapacitet. Nato har inga egna soldater men Nato samordnar och leder militärer från medlemsländerna och det är Natos gemensamma militärkommando som samordnar Natos militära insatser.

Nato är en förkortning av North Atlantic Treaty Organization och ursprungligen var det just i området kring Nordatlanten som Nato var verksamt. Nato skulle försvara Västeuropa mot Tyskland och Sovjet. Hotet från Tyskland upphörde i och med andra världskrigets slut och Sovjet blev aldrig något akut hot mot Västeuropa. Nato byggde dock under åren upp en kraftfull militär ledningsförmåga som gick att använda på andra ställen än i Västeuropa. Första gången Nato använde denna militära förmåga var 1995 då Nato fick i uppdrag av FN att säkra freden i Bosnien och se till att de inblandade parterna följde vad som beslutats i Daytonavtalet. Den militära styrkan som kallades IFOR innehöll även trupp från länder utanför Nato, bland annat från Sverige.

Fredsframtvingande

Förutom att hjälpa till att bevara freden i Bosnien har Nato haft en fredsframtvingande roll i forna Jugoslavien. Jugoslaviens sönderfall ledde till flera krig, bland andra ett krig mellan Serbien och Kosovoalbanska separatister. FN hade försökt få till fredsförhandlingar men Serbien vägrade att förhandla. Nato inledde 1999 flygangrepp mot serbiska ställningar. Att Nato agerade utan FN-mandat ledde till hård kritik men Nato gjorde något liknande igen 2011. 2011 utförde styrkor ledda av Nato luftangrepp mot regeringsstyrkor i Libyen för att skydda rebeller som försökte avsätta regimen. Även denna insats kritiserades hårt. Natos huvuduppgift, att gemensamt försvara ett land som angripits, har bara nyttjats en gång. Efter terrorattackerna mot World Trade Centre åberopade USA Natos Artikel 5 och kallade övriga medlemsländer till sin hjälp.

Hjälp och träning

Som ett svar på terrorattackerna mot USA etablerades ISAF, International Security Assistance Force, med syfte att skapa ett stabilare Afghanistan. Al-Qaida som tog på sig ansvaret för terrorattackerna mot World Trade Centre hade etablerat sig i Afghanistan och den Natoledda Isaf-styrkan har sedan 2003, under ett mandat av FN, varit på plats i Afghanistan. ISAF har i Afghanistan deltagit aktivt i strider men fungerar främst som ett stöd för de afghanska myndigheterna. I Afghanistan har Nato, genom ISAF, haft en fredsbevarande roll men även en roll som innebär träning av de afghanska trupper som sedan 2014 har ersatt ISAF. I ISAF ingick trupp från andra länder än Natoländer, bland annat från Sverige, och när styrkan var som störst innehöll den 130 000 soldater.

Skydd av medlemsländer

Nato har en aktiv närvaro många av världens konfliktområden men oftast inte som en krigförande part. Under det andra Gulfkriget patrullerade radarspanings-flygplan Turkiets gränser på uppdrag av Nato för att kunna varna Turkiet för eventuella flygangrepp eller missilangrepp. Nato har haft liknande uppdrag under andra konflikter. Under kriget i Syrien begärde Turkiet hjälp från Nato med att stärka upp dess luftförsvar för att skydda befolkningen från eventuella missiler. Förutom robotförsvar patrullerade också stridsflygplan ledda av Nato Turkiets gräns mot Syrien. Kriget i Syrien och den flyktingkris som följde av kriget ledde till en förfrågan från Tyskland, Grekland och Turkiet om hjälp från Nato med att patrullera Egeiska havet för att förhindra flyktingsmuggling in till dessa länder.

Samordning, ledning och assistans

Nato har även varit på plats för att hjälpa till att skydda fartyg från pirater utanför Somalias kust. Fartyg under ledning av Nato har tillsammans med fartyg från länderna i EU skyddat fartyg och aktivt bekämpat pirater i dessa vatten. Nato har även assisterat trupper från Afrikanska Unionen vid flera tillfällen. Nato har hjälpt Afrikanska Unionen med lufttransport av fredsbevarande styrkor i Sudans Darfur provins. Nato har även stöttat fredsbevarande styrkor från Afrikanska Unionen med dess fredsbevarande uppdrag i Somalia, främst med luft- och sjötransporter. Afrikanska Unionen har också fått hjälp av Nato med utbildning och träning av dess trupper. Liknande träning har också givits till säkerhetsstyrkor i Irak och till säkerhetsstyrkorna i Afghanistan.

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *