Argument för och emot Sveriges inträde

En fråga som många gånger diskuteras, inte minst nu när världsläget kanske håller på att förändras med bubblande konflikter och terrorattentat. Här är en artikel som opartiskt försöker lyfta fram de olika för och nackdelarna så du själv kan bilda dig en egen uppfattning. Det är bland annat dessa argument som utredningen bygger på.

Argument för ett inträde av Sverige i Nato

  1. En ovärderlig allians. Det största argumentet till varför vi skulle gå med i Nato är att Sveriges eget försvar idag inte är särskilt stort och utvecklat. Utan Nato har vi idag endast vårt egna försvar och måste hoppas på att något annat land kommer och hjälper oss vid händelsen av ett krig. Om vi då går med i Nato kan vi alliera oss med andra länder och då är vi försäkrade om att vi får hjälp eller stöd.
  2. Sverige samarbetar med Nato redan. Detta betyder att vi kan bidra till Nato men det betyder inte nödvändigtvis att vi får hjälp av Nato. Vi har svenska soldater som har stridit på uppdrag av Nato under olika fredsuppdrag. Om vi skulle gå med i Nato så skulle denna cirkel slutas och vi kan hamna i ett fungerande samarbete som styrker oss och inte bara Nato och dess nuvarande medlemsländer.
  3. Sveriges Försvar kan bli Bättre. Genom att gå med i Nato förbättras inte bara samarbetet med andra stridsmakter men vårt eget försvar kan också förbättras. Nato sitter på mycket betydelsefull information som kan hjälpa oss att utveckla strategier vid händelsen av krig.

Man i pansarfordon från Nato håller i gevär.

Argument emot ett inträde av Sverige i Nato

  1. Det skulle kosta väldigt mycket för Sverige att gå med i Nato. De länder som är med i Nato förväntas lägga runt 2 procent av BNP på sitt försvar varje år, men detta är endast ett riktmärke som endast tre medlemsländer når upp till, dessa är USA, Grekland och Storbritannien. Om vi skulle satsa ungefär som våra grannländer, 1,4 procent så skulle detta betyda en ökning på ungefär 50 miljarder kronor eftersom vi idag har en försvarsbudget motsvarande 1,15 procent av vårt BNP. Då menar man att vi redan har ett tillräckligt försvar och inte behöver satsa mer eftersom Sverige idag ej är hotat.
  2. Vi behöver inte heller Nato pekar många på. I dagsläget finns det inget krigshot mot oss och eftersom vi är ett av de land som klarat oss utan konflikter väldigt länge i och med att vi var neutrala under både första och andra världskriget så finns det ingen risk för att vi drabbas av någon konflikt.
  3. Alliansfriheten tjänar oss väl. Om vi då går med i Nato så har vi tagit ställning till vilken sida vi står på och är då inte längre neutrala. Detta skulle betyda att vår alliansfrihet upphör och det är denna som skonat oss från krig tidigare. Och även, om vi skulle gå med men inte själva bli drabbade av krig så kan vi tvingas strida när något utav våga allierade länder behöver oss.

Sammanfattande ord i frågan

Så, att gå med i Nato skulle betyda ett ovärderligt skydd för Sverige om vi skulle hamna i en konflikt, men samtidigt, hur stor är risken att detta skulle hända? Är dagens världsläge så ostadigt att Sverige skulle oprovocerat kunna bli attackerat av jätten i öst? Frågan handlar också om vi är säkra att vi vill ställa oss på en sida och då vara tvungna att strida för denna bara för att vi gått med i denna förening.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>