Följ händelser i mobilen

Med så mycket som händer runt om i vår värld idag så är det svårt att hänga med på allt. Ofta upptäcker vi också att vi mest fokuserar på de händelser som sker i våra närmaste länder och de vi har störst koppling till, även fast mer och förhållandevis värre saker händer i andra delar av världen. Så det räcker inte alltid med att läsa tidningen till morgonkaffet för att få reda på allt det vi vill veta mer om och för att bli riktigt allmänbildad om olika konflikter, internationella förhållanden och händelser. Men hur ska vi då göra för att kunna hänga med i det som vi vill veta mer om? Först måste vi ta reda på vad det är vi vill fokusera på.

Välj den bästa mobiloperatören

Det bästa verktyg vi har för att kunna hålla koll på omvärlden har vi redan alltid med oss i fickan. Om man har ett bra mobilabonnemang med surf som fungerar vart än man befinner sig så har man alla förutsättningar att kunna lära sig mer om vad som händer runt om i världen. Bland de svenska operatörerna skiljer sig kvaliteten en hel del. Därför bör du läsa om den bästa mobiloperatören recension för att få en helhet inför ditt beslut av mobilabonnemang.

Många nyhetsappar som finns för både iOS och Android ger dig möjligheten att få notiser om saker som händer, och dessa notiser går att anpassa utifrån dina intressen. Vissa appar och nyhetssidor är mer globala och opartiska än andra, så vi rekommenderar att börja med att testa flera och se vilka du bedömer som bäst för dig och det du vill lära dig mer om. Genom sociala medier kan du också få information om saker som händer runt om i världen. Ex. Twitter låter användarna följa särskilda ord och händelser så man då kan ta del av det som andra användare runt om i världen skriver om det som sker. Här är det dock alltid viktigt att ha källkritiken i bakhuvudet och mer se på det som ett sätt att ta del av andras åsikter än konkreta fakta.

Två kvinner med nya abonnemang i sina mobiler följer utvecklingen i världen.

Vad vill du veta mer om?

Hur gärna vi än vill så kan vi inte övervaka världens alla konflikter på en och samma gång. Att försöka med det skulle till sist ge oss stress från att alltid behöva veta allt sekunden det inträffar och känslor av att inte räcka till skulle till sist nå en. Välj istället vilka konflikter och delar av världen du vill veta mer om och fokusera på dessa.

Viktigt med bra abonnemang

För den som direkt vill hålla kontakten med någon i en annan del av världen är också mobilabonnemanget viktigt, alla operatörer har olika priser och villkor för utlandssamtal och meddelanden. Jämför hur du kan få de bästa priserna för det du kräver av ditt mobilabonnemang
både för att kunna hålla kontakten med andra i Sverige samt andra i helt andra delar av världen. Så, det är lätt att bli blind för den kapacitet våra mobiltelefoner har, särskilt när det gäller möjligheten för information. Allt du vill veta kan du med hjälp av din mobiltelefon och ett riktigt bra abonnemang få fram när som helst. Se till att du håller dig uppdaterad på det du vill veta mer om och
att du gör allt detta på bästa möjliga sätt.

Relationen mellan USA och Nato

USAs förhållande till Nato är just nu minst sagt svajigt. Sedan Donald Trump blev president har frågan om ett Natomedlemskap är värt det varit het och mr. President själv har uttryckt sina åsikter om Nato med ordet ”obsolete” vilket översätts till förlegat. Trump har också uttryckt sitt missnöje med Nato genom att kritisera den europeiska sidan av atlanten. Han menar att Europa inte betalar tillräckligt och inte heller deltar så mycket som de borde i kampen mot terrorism.

En annan ledare som är tveksam till Nato är Storbritanniens Premiärminister Teresa May. Hennes åsikt handlar i huvudsak om att Nato måste omformuleras men inte att Storbritannien ska dra sig ur organisationen då den är viktig inför det förändrade säkerhetsläget i Europa.

May och republikanernas parti har talats vid under en resa till Pennsylvania som May genomförde. Hon delar Trumps åsikter och vill gärna jobba tillsammans för att göra Nato bättre och mer relevant.

Den stora frågan angående anslag

Flygplan över militärer som står med vapen. De är rustade för krig!

USA hotar alltså med att minska sitt stöd till Nato om inte de europeiska medlemsländerna betalar sin del, detta kan få konsekvenser för hela Nato som organisation då USA är det medlemsland som satsat överlägset mest pengar på Nato. Över 75% av Natos militära styrka finns i just USA och för att Nato ska kunna fortsätta upprätthålla säkerheten så är det viktigt att denna ej går förlorad.

Om USA skulle helt dra sig ur Nato (vilket är ganska osannolikt) så skulle även Natos grund rubbas. Nato bildades just för att fungera som en länk mellan USA och Europa, där av namnet North Atlantic Treaty Organization, och om inte det största landet i Nordamerika finns med så förstörs Natos grundbudskap till viss del, även om Kanada fortfarande är med.

Vad detta skulle få för konsekvenser är oklart, men det skulle potentiellt kunna utgöra ett hot mot Europa om USA inte fortsatt stod på dess sida, även om ett Nato utan USA är högt osannolikt. Därför krävs en utredning om huruvida Nato är något av intresse för Sverige.