Detta är Nato

I denna artikel kommer de frågetecken som finns kring Nato redas ut. Nato, som är en Militär och politisk förening mellan 29 länder i Europa och Nordamerika. Dessa länder samarbetar med sitt försvar för att skydda alla medlemsländer.

 

Vad är Nato?

Nato är en organisation som i dagsläget jobbar för samverkan mellan olika länders försvar. Nato ska även fungera som en länk över atlanten för att de Europeiska och Nordamerikanska länderna ska kunna jobba tillsammans vid en eventuell attack från öst. En attack på ett medlemsland betraktas som en attack mot alla medlemsländer och då ska alla hjälpas åt så gott det går.

Soldater springer på övning

Vad är Sveriges relation till Nato?

I nuläget är inte Sverige en del av Nato. Dock diskuteras ofta frågan och det är många som har åsikter om hur Sverige ska agera i frågan om ett medlemskap eller inte. Dock samarbetar Sverige med Nato som en Fredspartner så som många andra länder då Nato även ska kunna fungera och finnas där för de länder som ej är medlemmar. De länder som är Fredspartner till Nato får ta del av i princip samma saker som medlemsländerna, fast i mindre skala. Detta partnerskap är utvecklat för att det ska bli så stabilt som möjligt mellan de euroatlantiska länderna genom att länderna själva får välja hur mycket de vill samarbeta med Nato.

 

EU

Ofta blandas Nato och EU ihop. EU, eller den Europeiska Unionen är en politisk och ekonomisk organisation med 28 medlemsländer, alla dessa i Europa. Nato är, som tidigare förklarat, en organisation som endast håller på med försvarspolitik. EU ska fungera som en stor stat där medlemsländerna finns med och har sina egna lagar och regler, men som ändå styrs till stor del av EU. Nato bestämmer ej över sina medlemsländer utan mer samordnar, organiserar och hjälper dem att fatta beslut som gäller just militära frågor.

 

Hur styrs Nato?

Nato har sitt huvudkvarter i Bryssel och här samlas representanter från alla länder när beslut ska tas och man behöver diskutera olika frågor. När stora beslut ska fattas så måste alla 29 länder vara överens om beslutet.

Här utvecklar man också metoder för krishantering och hur man ska svara på eventuella hot. Denna information kan vara väldigt betydande för medlemsländerna då det är viktigt att ha en tydlig plan och tydliga strategier.

 

Nato-sammanträdande år 2010 i Bryssel.
Sammanträde i Bryssel år 2010.

Politik

Nato är endast ansvariga för att konsultera olika länder om politik inom försvars och säkerhetsfrågor. I Natos huvudkvarter diskuteras hela tiden olika politiska frågor som gäller just Nato som organisation. Några saker som diskuteras är; det transatlantiska förhållandet, hur Nato ska anpassa sig till det förändrande säkerhetsläget, vilka relationer Nato ska ha till andra organisationer så som EU och FN och hur man ska ta ställning till kärnvapen är bara några av sakerna.

 

Har Nato egna arméer?

Nej, Nato är endast en förening mellan olika länders arméer och försvar, det Nato gör är att helt enkelt samordna dessa så de ska kunna jobba tillsammans vid en situation som kräver det.

 

Kärnvapen

Något som ofta debatteras är Natos syn på kärnvapen. Nato har inte några egna kärnvapen eller vapen över huvud taget men några medlemsländer så som USA och Storbritannien har just kärnvapen, och dessa kan då komma att användas vid en konflikt där Nato står på ena sidan. Kärnvapen är idag mest som en avskräckning mot andra länder för att förhindra att de attackerar något medlemsland i Nato, men detta kan även leda till så kallad kapprustning där läget blir osäkert och motstående länder tävlar om vem som kan bygga de största och värsta vapnen.

 

Nato genom tiden

År 1949 skrev 12 länder på en pakt som gick under namnet Atlantpakten, detta var precis efter andra världskriget. Atlantpakten handlade då att förhindra sovjets framfart, förhindra att nationalister åter skulle bli stora i Europa och för att öka den europeiska politiska integrationen. När medlemsländerna skrev under denna pakt så enades man om att ”en attack mot ett medlemsland är e

n attack mot alla”. Efter de händelser under andra världskriget så kände medlemsländerna att en förening så som denna var nödvändig och år 1951 bildades det vi idag känner som Nato för att bättre koordinera de olika medlemmarnas stridsinsatser.

Soldater övar på fallskärmshopp.
Under fallskärmshopp likväl som militära allianser krävs koordination och samarbete.

Warzawapakten som svar på Nato

Samtidigt bildade sovjet och deras allierade också en liknande pakt, Warszawapakten. Då var stämningen i Europa väldigt uppdelad mellan länderna i väst och de kommunistiska i öst. Tyskland var delat och den västra delen anslöt sig till Nato och den östra till Warszawa. När berlinmuren sedan föll efter Tysklands 45 år som ett delat rike så hade man redan en kort tid innan dragit sig ur Warszawapakten och var redo att gå med i Nato. Under hela denna tid pågick det kalla kriget mellan öst och väst vilket kan ses som ett krig mellan de olika allianserna, även om USA och Sovjet var huvudparterna.

År 1991 när det kalla kriget upphörde och sovjetunionen löstes upp så blev läget mellan de två pakterna obefintligt eftersom Warszawapakten inte heller fanns kvar. Nu var det dags för Nato att omformulera sin verksamhet då samarbetet varit bra, men de hot som tidigare funnits inte längre fanns.

Nato idag

Idag har Nato 28 medlemsländer som har accepterat det som det innebär att vara med i Nato. Nato vill idag fokusera på fyra huvudsakliga punkter:

  • Att vara en politisk och militär allians
  • Kollektivt försvar
  • Att vara en länk över atlanten mellan Amerika och Europa.
  • Att bevara den strategiska samanhållningen av Natos mål och värderingar.

Angående vad Nato konkret gör idag så handlar det om att vara med vid olika beslut, olika missioner och uppdrag i länder i konflikt, att skapa band mellan världens alla regeringar samt att utveckla metoder för framtida krig och konflikter för att dessa ska bli så lindriga som möjligt.