Soldater

Grundlig militärisk utbildning

I tider som dessa när världsläget känns ostadigt, andra länder hotar varandra med kärnvapen och terrorrörelserna härjar i delar av världen så är det lätt att bli orolig för Sverige.

Sveriges försvar har under en tid varit ganska litet. Idag jobbar man för att stötta upp försvaret genom att värnplikten återinförts. Detta betyder att alla 18 åringar i Sverige kan kallas till mönstring. Mönstringen är som en sorts prov som ser vem som är lämplig för att genomgå den militära grundutbildningen.

Istället för lumpen

Den Grundliga Militära Utbildningen (GMU) är försvarsmaktens obligatoriska utbildning för alla som ska stödja Sveriges försvar. Utbildningen – som är både teoretisk och praktisk – förbereder personen för framtida befattningar. Det man får lära sig är grunderna inom försvar, utrustningen som används, reglerna som finns och andra saker man kan behöva veta i fält. Denna utbildning är 3 månader.

Soldater

Efter GMU genomför man en befattningsutbildning. En kan utbilda sig till soldat, sjöman, hemvärnssoldat eller inom någon annan befattning. Här får man de kunskaper man behöver för att klara av just den befattning man inriktar sig mot.

När utbildningen är avklarad finns det en möjlighet att gå tillbaka till sitt vardagsliv och sätta sig i ett kontor utan att stanna kvar i Försvarsmakten. Men, för den som vill fördjupa sig och ägna tid åt Sveriges försvar så finns det många möjligheter. Du kan jobba vidare inom din befattning som sjöman/ soldat, ansluta dig till hemvärnet eller söka ett annat jobb i Försvarsmakten.

Hemvärnet är ungefär hälften av hela Försvarsmakten. Det har till uppgift att stödja samhället oavsett om det är en naturkatastrof eller en attack från öst. Här finns olika förband över hela landet och dessa brukar hålla övningar samt hjälper samhället vid olika insatser, så som sökningar efter försvunna människor och hjälp vid stormar och liknande naturfenomen. Är du intresserad av musik så kan du stödja Sveriges försvar inom hemvärnets musikkår också, det finns flera olika även här över hela landet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>