Organisation

Initiativtagare till utredningen är Stina Oscarson och Pierre Schori och medarbetare i arbetet är: Hans Blix, Rolf Ekéus, Sven Hirdman, Lars Ingelstam och Linda Åkerström. Lars Ingelstam och Stina Oscarson fungerar också som utredningens sekreterare.