Syfte

Syftet med Natoutredningen.se är att analysera. I huvudsak analysera hur Sveriges pågående närmande till Nato påverkar säkerheten i både Sverige och hela Östersjöregionen. En annan punkt vi kommer ta upp är hur vår utrikespolitiska handlingsfrihet påverkas samt relationen vi har med FN. Även hur det skulle påverka möjligheten att kunna hitta fredliga lösningar på många konflikter runtom i världen.

Vi har som mål att informera i större utsträckning och öppna upp för debatt. Vi kommer att göra detta genom en serie olika artiklar inom ämnet.

Hur Natoutredningen sköttes

Natoutredningen är en helt politiskt oberoende utredning som är till för att bidra med mer information om Nato och dess inverkan på Sverige. De vill öppna upp för en debatt om Sveriges närmanden genom analyser om konsekvenserna som rör inte bara Sverige utan även hela Östersjöregionen.

Målet

Målet med utredningen var att påverka politiker och debatten till Natoomröstningen 2016. Man skrev en bok där man presenterade det man kommit fram till i sin utredning vid namn ” Sverige, Nato och säkerheten: betänkande av Natoutredningen” där allmänheten kan läsa på om dessa olika ställningstaganden och på så vis kan en mer utbildad debatt hållas om hur man ska ställa sig till Nato.

Kritik

Natoutredningen har även fått kritik för att ha haft flera natomotståndare som utredare. Detta kan påverka innehållet i olika rapporter och i boken mot den mer natofientliga sidan.