Pressmeddelande: Oberoende utredning granskar Natosamarbete

I dag sjösätts en partipolitiskt oberoende Natoutredning. Syftet är att göra en analys av hur ett värdlandssavtal med Nato och ett eventuellt medlemskap påverkar vår och Östersjöregionens säkerhet, vår relation till FN och vår möjlighet att bidra till en fredlig lösning av konflikter i omvärlden.

Initiativtagare till arbetet är Stina Oscarson och Pierre Schori som i utredningen samverkar med Hans Blix, Rolf Ekéus, Sven Hirdman, Lars Ingelstam och Linda Åkerström.

–  Ansvariga politiker vill göra gällande att detta avtal är en teknisk fråga. Men det är mer än så. Värdlandsavtalet påverkar vår reella säkerhetspolitiska handlingsfrihet och vår trovärdighet som militärt alliansfria, säger Hans Blix.

–  Avtalet är en brytpunkt på flera plan och det är därför viktigt att det finns en ordentlig konsekvensanalys före riksdagens omröstning, säger Pierre Schori.

Utredningen ska vara färdig i mitten av december 2015 och kommer också att visa på vilka alternativ som finns för att bygga en hållbar säkerhet i dag. Ett första seminarium kommer att hållas i Stockholm den 28 september.

 

Kontakt:
Stina Oscarson:
stina.oscarson@natoutredningen.se, 076-3084682

Lars Ingelstam:
lars.ingelstam@natoutredningen.se, 070-5782257

En kommentar om: “Pressmeddelande: Oberoende utredning granskar Natosamarbete

  1. Det krävs en folkupplysningsinsats i denna ödesfråga för Sverige. Alliansfria och fredsarbetande i 200 år skall vi inte förföras in i ett Natomedlemskap. Från folkdjupen måste vi visa samma gemensamma kraft som kärnvapenmotståndet gjorde på 80-talet.Vi är många……

Kommentera